En compliment de l'article 10 de la llei 34/2002 de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (*LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa:

Denominació Social: Autoescuela Via Julia 51.
Número d'identificació fiscal: B66768276
Domicili Social: Av/Via julia, 51, Bajos, 08016, Barcelona, España

​ Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Via Julia 51 S.L amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions. L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre Via julia 51 S.L. i l'usuari L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i usos continguts en ella. El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos; substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.